Home Actueel


Actueel

Nieuwe bestuursleden

In 2017 was onze penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Wel zijn toen Janneke Kerkhof
uit Hantumhuizen en Freerk en Anneke Swart uit Anjum als nieuwe bestuursleden aangetreden,
maar het is niet gelukt de functie van penningmeester in te vullen. We zijn blij dat Rindert
Haaksma bereid was de financiën nog tot eind 2017 voor de vereniging te blijven beheren.
Dit jaar, 2018, was Kor Berghuis aftredend en niet herkiesbaar. Hoewel Kor voorzitter was, zijn
we voor de bestuursverkiezing op zoek gegaan naar iemand die specifiek de functie van
penningmeester op zich zou willen nemen en die hebben we gelukkig gevonden! Tijdens de
algemene ledenvergadering op 4 april jl. is Hilda Veldman uit Leens (PG Leens-Mensingeweer)
als zodanig met algemene stemmen benoemd. 
In de bestuursvergadering van 9 april jl. hebben we afscheid genomen van Kor Berghuis als
voorzitter. Hij kreeg als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter een bloemetje en een
dinerbon aangeboden.
Janneke Kerkhof is vervolgens met algemene stemmen verkozen tot voorzitter. We zijn blij
en dankbaar dat we weer een voltallig bestuur hebben en alle functies weer zijn ingevuld.

 

Artikel in het Dagblad van het Noorden

Ook dit jaar weer ruime aandacht voor het Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied. Carlien Bootsma schreef voor het Dagblad van het Noorden een mooi artikel en het Friesch Dagblad wijdde in de serie 'Geloven aan de kust' een volledige pagina aan het Kerkelijk Recreatiewerk, mooi geschreven door Lodewijk Born. We zijn natuurlijk blij met deze media aandacht!

Programma 2017

Het programma voor 2017 is weer bekend.

Naast de diensten en sing-ins is er dit jaar ook weer een pelgrimstocht onder leiding van ds. Herman F. de Vries van Dokkum.

Aan de diensten en sing-ins werken verschillende bekende, maar ook enkele nieuwe mensen en groepen mee.

Misschien wel helemaal voor het eerst, maar in elk geval voor het eerst sinds jaren zal een pastor voorgaan in een van de morgendiensten. Pastor André van Aarle komt uit Langeraar, maar is voor mensen in de regio Niezijl en Zoutkamp geen onbekende. Pastor André van Aarle gaat daar geregeld voor in de protestantse gemeente. We zijn blij dat hij dit jaar ook een dienst in de Witte Tent wil leiden. Ook ds. L. Adema van Metslawier en ds. Arjan Minnema gingen nog niet eerder voor in een dienst in de Witte Tent. Ds. Minnema is voorganger van de GKV Baflo en bezoekt geregeld de Witte Tent.
Het is dit jaar niet gelukt een voorganger van de CGK in te plannen. We hopen dat het volgend jaar wel lukt om een predikant van de CGK in een dienst voor te laten gaan.

Een nieuw gezicht is ook organist Klaas Verbree uit Oldehove die een dienst zal begeleiden op het orgel.

Ook bij de sing-ins hebben we een paar primeurs. De Praiseband Revival uit Marum werkt voor het eerst mee aan een sing-in en zij verzorgen dan ook de leiding. Bijzonder aan Revival is dat zij voor de medewerking aan een dienst geen vaste vergoeding of reiskosten vragen, maar graag een gift ontvangen. Deze wordt voor een klein gedeelte gebruikt voor onderhoud van de apparatuur, het grootste gedeelte komt ten goede aan stichting Kenia Support, waar de band aan gelinkt is. Meer info over de band vind je op www.praisebandrevival.nl.

Aan de een na laatste sing-in van het seizoen werkt singer-songwriter Jildou Bakker mee. Bezoekers uit de regio Damwoude en luisteraars van Groot Nieuws Radio kennen haar wellicht. Wij laten ons graag verrassen door haar bijdrage. Wie alvast meer over haar wil weten kan terecht op haar website jildoubakker.nl.

We hopen met elkaar op een mooi en gezegend seizoen.

Dienst 31 juli 2016

Zondagmorgen 31 juli is er om 9.30 uur weer een dienst in de Witte Tent. Janny van Wieren-Miske uit Zoutkamp gaat hierin voor.

Tijdens deze dienst kunnen we ook genieten van enkele mooie liederen, gezongen door Esther Miske uit Groningen. Eerdze van de Riet uit Zoutkamp begeleidt haar daarbij op de piano. 
Esther trad eerder op met onder andere Laus Deo en Harmonie Euterpe uit Emmen en het Noord Nederlands Jeugdorkest (foto 2014). Na afloop van de dienst is er koffie en thee en ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wat met elkaar na te praten.
Van harte welkom allemaal!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing-in Zingen op verzoek

Zondagavond 31 juli gaan we weer 'Zingen op verzoek'. Tijdens de sing-in zullen we veel bekende, mooie liederen zingen met begeleiding op het orgel door Jaap-Sake Heeringa uit Dokkum.
Hieronder de lijst met titels waaruit je tijdens de sing-in kunt kiezen. Was je er vorig jaar ook? Dan zie je dat de lijst is uitgebreid van 36 naar 60 liederen. Keus genoeg dus als er gevraagd wordt: "Roept u maar!"

Deze lijst wordt ook weer gebruikt bij de sing-in op 14 augustus met ds. Herman F. de Vries.Meer artikelen...