Home Organisatie Bestuur


Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • voorzitter: de heer K.P. Berghuis, Kloosterburen, aftredend in 2018, niet herkiesbaar.
  • penningmeester: vacature
  • secretaris: mevrouw K. IJsinga-Koning, Zoutkamp

    Leden:
  • de heer S. de Boer, Ulrum
  • de heer E. Turkstra, Ee, aftredend in 2018, herkiesbaar.
  • de heer E. Top en mevrouw A. Top, Noordhorn
  • mevrouw J. Kerkhof, Hantumhuizen
  • de heer F. Swart en mevrouw A. Swart, Anjum

De functie van penningmeester is op dit moment vacant. Vanaf januari 2018 wordt deze functie tijdelijk waargenomen door bestuurslid mevrouw A. Top. We hopen na de bestuursverkiezing tijdens de algemene ledenvergadering op 4 april 2018 de functie van penningmeester weer in te kunnen vullen. Mensen die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie, kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Naast de bestuursleden is er een aantal vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen bij de voorbereidingen van het seizoen.

Contact met (een van de bestuursleden van) de vereniging kunt u opnemen via het secretariaat, p.a. Sluisweg 2, 9974 RJ  Zoutkamp, tel. 06-83049363 of via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Bankgegevens: IBAN nummer bankrekening NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40023931